Planując własny biznes, jedną ze spraw, które należy wziąć pod uwagę jest miejsce, w którym firma będzie funkcjonować. Pomijając małe, jednoosobowe działalności, które mogą mieć lokalizację w domu, a praca wykonywana jest głównie zdalnie, to miejsce, które będzie służyć do spotkań z klientem lub zaprezentować wizualizację wykonywanej pracy nie może być przypadkowe. Jeśli jest to punkt usługowy, z pewnością duże znaczenie ma lokalizacja – dobry dojazd, duże skupisko ludzi, mała konkurencja, usytuowane tak, by można było wejść z ulicy lub dogodnie zaparkować auto przed lokalem. Istotne są również zapisy zawieranej umowy –  na co zwrócić uwagę podczas jej podpisywania?

Lokal na własną firmę – kupno czy wynajem

Oczywiście posiadając zasoby finansowe, znacznie lepszą opcją jest kupno lokalu użytkowego. Głównymi zaletami takiego rozwiązania jest brak obawy przed wzrostem czynszu oraz wypowiedzeniem umowy ze strony właściciela. Mając już swoje zaplecze miejscowych klientów, zmiana lokalizacji może wpłynąć negatywnie na prowadzony biznes i będzie się wiązać ze zmianą wizytówek, czy też reklam firmy. Większość początkujących przedsiębiorców jednak nie ma możliwości finansowych na zakup lokalu. W tej sytuacji wynajem to najlepsze rozwiązanie. Zawierając umowę najmu należy zwrócić uwagę, by znalazła się w niej klauzula tzw. siły wyższej, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Zaliczyć do niej można:

  • Klęski żywiołowe
  • Zdarzenia atmosferyczne
  • Akty władzy publicznej
  • Ruchy społeczne, takie jak strajki lub demonstracje

Ważną kwestią jest również zgoda właściciela lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej, a jeśli wymaga on dostosowania go do potrzeb najemcy, wymagana jest również zgoda na przeprowadzenie zmian w lokalu. Czynsz może ulec podwyższeniu, jeśli poprzednia jego wysokość zostanie wypowiedziana miesiąc wcześniej. Opłatę za czynsz można wliczyć w koszta prowadzenia firmy i swobodnie uiszczać ją z konta firmowego. Jeśli firma nie posiada jeszcze konta, może je założyć w wybranym przez siebie banku, porównując oferty poprzez wpisanie w wyszukiwarkę internetową hasła konto firmowe ranking. Ważne jest również zawarcie w umowie adnotacji, która ze stron zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ulepszenia lokalu i zwrotu kosztów po zakończeniu najmu.

Obowiązki wynajmującego lokal użytkowy

Oprócz uiszczania ustalonej z właścicielem lokalu kwoty czynszu, wynajmujący powinien zobligować się do wykorzystywania go zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami, dbania o jego stan, a także nie zakłócać spokoju sąsiadów. Wynajęte pomieszczenia nie mogą być także podnajmowane osobom trzecim. Złamanie któregokolwiek z zapisu umowy może skutkować jej natychmiastowym wypowiedzeniem przez właściciela.