Jeżeli jesteś kierowcą zawodowym i myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji, to z pewnością zainteresuje Cię temat dzisiejszego artykułu. Dowiesz się z niego, jak przebiega kurs ADR, oraz znajdziesz garść praktycznych porad.

ADR – co to takiego?

Pod tym skrótem ukrywa się francuskie określenie L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Jest to międzynarodowa konwencja opisująca sposoby i zasady przewozu i postępowania z substancjami niebezpiecznymi w trakcje transportu drogowego. W myśl tych porozumień, których sygnatariuszem jest także Polska, osoby transportujące oraz pracujące z substancjami niebezpiecznymi muszą przejść specjalistyczne szkolenie i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin.

W praktyce oznacza to, iż kierowca pracujący przy transporcie substancji takich jak gazy, materiały wybuchowe oraz inne środki chemiczne musi ukończyć taki kurs. Jeśli go nie odbędzie, to w przypadku kontroli drogowej, zarówno on, jak i jego pracodawca powinni liczyć się z karą w postaci bardzo dotkliwej grzywny.

Zasady i przebieg kursu ADR

Poszczególne kursy organizowane są przez ośrodki kształcenia kierowców. Szkolenie ADR ma na celu zaznajomienie kursantów z zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w trakcie transportowania materiałów niebezpiecznych. Podczas kursu kierowcy przyswajają sobie właściwe zachowania, uczą się działań zapobiegawczych oraz ogólnych zasad przewożenia substancji niebezpiecznych.

Kursy ADR podzielone są na kilka rodzajów w zależności od tego, jaki rodzaj substancji niebezpiecznych ma być w przyszłości przez danego kierowcę przewożony. Zaświadczenie, jakie wydawane jest po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, ważne jest przez okres 5 lat. Po tym czasie kierowca musi odbyć szkolenie przedłużające posiadane uprawnienia.

Gdzie potrzebne są uprawnienia ADR

Kierowca zawodowy, który posiada tego rodzaju zaświadczenie, może znaleźć pracę w wielu branżach. Jeżeli poza podstawowym kursem ukończył także kurs obsługi cysterny, może prowadzić i obsługiwać pojazdy dostarczające paliwo na stacje benzynowe. Może także pracować przy transporcie chemikaliów do zakładów przemysłowych. Tak naprawdę w wielu gałęziach przemysłu ADR jest cenionym i poszukiwanym atutem wśród kandydatów na kierowców.

Dlatego warto zainwestować trochę swojego czasu i pieniędzy i odbyć szkolenie ADR, by w przyszłości mieć większe możliwości zdobycia interesującej i pełnej wyzwań pracy. Z pewnością jest to interesująca i specjalistyczna ścieżka kariery dla zawodowego kierowcy.