Jeśli chodzi o firmy i ich prowadzenie, bardzo często borykają się one z różnego rodzaju problemami, także takimi finansowymi. Wynikają one z tego, co w każdym przypadku bywa nieco zachwiane, czyli braku płynności finansowej. Może to spowodować trudności z realizacją zamierzonych celów, jakimi mogą być na przykład planowane inwestycje.

Bieżące płatności

Może się tak zdarzyć, że firma ma problemy z regulowaniem bieżących płatności, bo brakuje jej gotówki na rachunku bankowym, albo w kasie. Wtedy skuteczne może być skorzystanie z tak zwanej linii kredytowej dla firm, której udzielają banki swoim, wiarygodnym oraz mającym stałe wpływy klientom. Wiedzą one, że pieniądze na takim rachunku i tak się pojawią, wcześniej, albo później. Tymczasem zarabiają obie strony, firma bo może dzięki takim, dodatkowym pieniądzom uregulować własne bieżące opłaty, a także bank na odsetkach, korzystaniu z jego usług i tak dalej.

Kredyt na firmę

Taki nieco większy kredyt na firmę można wziąć w różnych momentach jej istnienia. Jednym z pomysłów może być rozpoczęcie działalności, czyli inaczej mówiąc kredyt na start firmy, a innym na jej bieżące funkcjonowanie, a także zaplanowane już inwestycje, może to być na przykład budowa hali maszynowej, albo zakup nowych maszyn, samochodów dostawczych oraz innych, potrzebnych do działania rzeczy, patentów, surowców itp. Takie kredyty są udzielane firmie na nieco dłuższy czas, to znaczy na kilka lat, po to, żeby ta miała szansę na rozwój, a raty dzięki temu są dość małe w stosunku do pożyczonej kwoty, jako całości.

Inne zobowiązania firmy

Firma ma swoje wpływy i wydatki, wśród wydatków mogą być także różnego rodzaju pożyczki prywatne, na przykład zaciągnięte od prywatnych inwestorów, którzy oczekują w zamian zysków, ale także spłaty zainwestowanych w taką firmę należności. Sumarycznie może się więc okazać, że firma ma już kilka kredytów do spłaty, a jej płynność finansowa z tego powodu, może być dodatkowo zachwiana, bo ma ona obowiązek regulować pewne należności każdego miesiąca, tymczasem jej wpływy nie uległy zwiększeniu, ale są raczej na stałym poziomie. I wtedy konieczne może być inne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie takich zobowiązań w skali miesięcznej, przez kredyt konsolidacyjny dla firm.