Zdrowie

Alkoholizm w Polsce

Alkoholików jest bardzo dużo. W ostatnim czasie zmienia się jednak obraz alkoholika. Dawniej była to osoba, którą można było rozpoznać na ulicy. Spała w bramach...