Rozpoczęcie leczenia od alkoholizmu rozpoczyna się zawsze od najważniejszej rzeczy – zrozumienia osoby dotkniętej uzależnieniem, że sam sobie nie poradzi, a alkohol zmienia jego życie na gorsze, czego już dłużej nie chce. Wsparcie bliskich jest przy tym ważne, ale nadmierna troska i naleganie na rozpoczęcie leczenia nie przyniesie żadnego skutku, a wręcz przeciwnie – może zniechęcić alkoholika, by podjąć być może najważniejszą w swoim życiu decyzję i rozpocząć zupełnie nowe życie, którym kieruje on sam, a nie to, co znajduje się w kieliszku.

Gdzie udać się po pomoc w leczeniu uzależnienia od alkoholu

Specjalistyczne ośrodki pomagające uporać się z problemem alkoholowym mają do zaoferowania pełen wachlarz różnego rodzaju wsparcia, zarówno farmakologicznego, jak i psychologicznego. Leczenie zwykle jest złożonym procesem i wymaga pracy na różnych polach, dlatego ważne jest odnalezienie ośrodka, który kompleksowo się go podejmie. Jedną z metod, która wspomaga walkę z nałogiem jest zaszycie alkoholowe. W większości miast funkcjonują gabinety przeprowadzające zabiegi implantacji Esperalu, leku zniechęcającego do sięgania po alkohol. W mieście, Esperal Poznań jest wszywany w wielu ośrodkach, które jednocześnie proponują terapie, dopełniające leczenie.

Co daje terapia w walce z nałogiem

Podstawowy program terapii uzależnienia ma następujące cele:

  • rozpoznanie przez pacjenta objawów uzależnienia
  • dokonanie przez niego bilansu strat, jakie poniósł w wyniku uzależnienia
  • zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat alkoholizmu
  • wzmacnianie motywacji do zmiany stylu życia
  • zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem
  • wyznaczenie odpowiednich celów w walce z nałogiem

Aby te cele zrealizować, osoby uzależnione biorą udział w terapiach grupowych lub indywidualnych, warsztatach wykładach, zajęciach relaksacyjnych. Te wszystkie formy, w połączeniu z zaszyciem alkoholowym dają realną szansę na uporanie się z alkoholizmem, a także dzięki spotkaniom konsultacyjno-edukacyjnym z rodzinami pacjentów, bliscy osoby uzależnionej mają szansę zrozumieć, z czym borykają się alkoholicy i jaki rodzaj wsparcia mogą im przekazać.