Jak wiadomo, każdy pracownik szpitala ma za zadanie noszenie odzieży medycznej. Służy ona nie tylko celom ochronnym, ale ponadto dzięki niej można odróżnić pielęgniarkę od lekarza i od osoby zajmującej się czystością na oddziele. Zastosowanie takie jest również niezwykle ważne. Z innymi problemami udamy się do pielęgniarki, a z innymi do lekarza. Dlatego też bardzo ważne jest rozróżnianie tych osób na terenie placówki medycznej. Ponadto odzież medyczna służy do tego, aby uchronić pacjentów oddziału od dostania bakterii. Jak wiadomo osoby chore są szczególnie narażone na infekcje bakteryjne, czy wirusowe. Te często są w stanie znacznie pogorszyć już i tak zły stan zdrowia. W domu, czy mieście bakterie takie są rozpowszechniane i zbierane na ubraniach. Jeżeli ktoś ma obniżoną odporność organizmu, to są one w stanie zaatakować tak słabe organizmy. Dlatego też tak ważne jest, aby nawet osoba zajmująca się sprzątaniem na oddziale, zawsze po przyjściu do pracy zmieniała odzież. Działa to również w drugą stronę. Na oddziele są osoby, które cierpią na różnego rodzaju schorzenia. Tak więc osoba przebywająca na oddziele również zbiera takie infekcje na ubraniach i następnie może je rozpowszechniać w domu. Dlatego też fartuchy medyczne chronią również przed wydostawaniem się bakterii i wirusów poza teren szpitala. Oczywiście każdy szpital posiada inne ubrania, jednak ich posiadanie jest prawnie unormowane. Podsumowując można powiedzieć, że noszenie odzieży medycznej przez personel szpitala jest niezwykle ważne. Dzięki niej można uchronić ludzi przed różnego rodzaju chorobami, które zbierają się na oddziele. Warto dlatego też o tym pamiętać.