Nowoczesne przedsiębiorstwa często rozwijają się w bardzo szybkim tempie, które pozwala na osiąganie wysokich wydajności linii produkcyjnych oraz dążenie do wykorzystywania potencjału produkcyjnego w pełni. Problem pojawia się, gdy wdrażanie kolejnych optymalizacji oraz innowacyjnych rozwiązań stwarza sytuację, w której fabryka zoptymalizowała produkcję na tyle, że nie jest w stanie wytworzyć w ramach posiadanych linii produkcyjnych większej liczby produktów niż aktualnie.

Nowa fabryka – kiedy się zdecydować

Zdecydowanie się na wybudowanie nowej fabryki zalecane jest przedsiębiorstwom, które zoptymalizowały swoją produkcję na tyle, że nie są w stanie wytwarzać więcej produktów niż aktualnie. Taka firma nie posiada możliwości dalszego rozwoju, ponieważ nie może wytwarzać odpowiedniej ilości towarów w zależności od popytu konsumentów. Posiada barierę w postaci swoich indywidualnych możliwości produkcyjnych. Nowa fabryka jest także rozwiązaniem dedykowanym firmom, które podjęły decyzję o uruchomieniu inwestycji w formie nowego zakładu produkcyjnego. W obu tych przypadkach zdecydowanie się wybudowanie fabryki pozwoli na rozwój przedsiębiorstwa oraz przyniesie wymierne korzyści w postaci wyższych zysków.

Entra Group – jak wspomaga budowę nowych fabryk

Firma Entra Group zajmuje się wprowadzanie optymalizacji oraz wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie prac produkcyjnych. Do prowadzonych przez nią działań należą także te z zakresu zarządzania budowaniem nowych fabryk. Entra Group zajmuje się transformacją organizacyjną, planowaniem i logistyką przeprowadzanych prac oraz procesami i zarządzaniem produkcją. Współpracuje także z odpowiednimi jednostkami, które odpowiedzialne są za różnorodne zadania. W przypadku budowy nowych fabryk – usługa ta jest realizowana przez konsorcjum NextGen FACTORY. W ich ofercie występuje kompleksowe projektowanie nowych fabryk oraz rozbudowa fabryk, a także wsparcie w zarządzaniu projektem na każdym etapie budowy. Usługa ta oparta jest na najnowocześniejszych rozwiązaniach oraz doświadczeniu firmy.

Usługi Entra Group – dla kogo

Zdecydowanie się na usługi Entra Group będzie najlepszym rozwiązaniem w przypadku firm poszukujących kompleksowego wsparcia w przygotowaniu nowej fabryki oraz firm chcących zminimalizować obszary ryzyka związane z nową inwestycją. Dotyczy to zakresu adekwatności wielkości produkcji oraz innych parametrów do zakładanych celów, a także realizacji prac zgodnie z harmonogramem. Ważne jest także realne określenie i utrzymanie rygoru kosztów związanych z całą inwestycją.