Siłowniki to taki rodzaj silnika, który ma za zadanie zmieniać energię w ruch, przy odpowiednich warunkach. Jest on najczęściej napędzany gazem, który powoduje przemieszczanie się, jego określonych elementów. Może to być ruch powietrza napędzający jakiś element, a ma to szerokie zastosowanie w przemyśle. Tam gdzie potrzebna jest na przykład siła uderzeniowa, albo powtarzalny ruch wbijający. Tego rodzaju urządzenia, mają zawsze na celu usprawnienie pracy człowieka, a także w niektórych przypadkach, zwiększenie jego siły i wydajności.

Siłowniki pneumatyczne stanowią elementarne wyposażenie sprężarek, a mają one za zadanie powodować określone ruchy tłoków w dodatku w cyklach, tak aby możliwe było na przykład nabijanie czegoś, albo ubijanie, wbijanie lub inne potrzebne do pracy działania.

Człowiek, a maszyna

Człowiek jest chyba jedną z najbardziej wieloczynnościowych maszyn, jeśli można by go w ogóle tak nazwać. Jego działania jednak wymagają czasem dość powtarzalnych zachowań, a nawet użycia siły, co nie zawsze da się powtórzyć z takim samym naciskiem. Warto tu zaznaczyć, że jako ludzie mamy różne dni. Raz czujemy się silniejsi, ale kiedy na przykład dopadnie nas choroba, czy nawet zwykły katar, siły możemy utracić i to w znacznej części. Podobnie rzecz się ma przypadku powtarzania określonych prac, kiedy wiele razy pracuje się nad wbijaniem takich samych gwoździ. Praca może tego wymagać, zwłaszcza jeśli działa się na hali produkcyjnej, a tam stale składa się takie same elementy.

Ułatwianie zadań

Ułatwianie zadania polega więc na tym, że skutecznie wspomaga się pracę człowieka przez zastosowania maszyn, ale także ręcznych, albo podręcznych narzędzi. Te mają za zadanie wykonywanie określonych czynności z takim samym naciskiem, a w przypadku wspomnianych prac montażowych, może to być jak najbardziej skuteczne. Takie urządzenie nie męczy się i nie ma gorszych dni, ale pod warunkiem dbania o nie i regularne przeglądy oraz czyszczenie go i smarowanie. Nowe, służące do wymiany siłowniki znaleźć można na stronie http://www.pneumatig.eu