ITIL ® 4 – nowa wersja ITIL ®

ITIL ® (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór dobrych praktyk dla działów i organizacji świadczących usługi informatyczne, który nie wymaga szerszego przedstawiania. Już od trzech dekad wskazówki i sposoby postępowania dostarczane przez ITIL ® znajdują zastosowanie w branży IT na całym świecie, niezależnie od tego czy mówimy o złożonych korporacjach czy niewielkich firmach, pasują one także do dowolnych technologii. ITIL ® 4 to nowe wcielenie tej popularnej metodyki –  jej najnowsza, zaktualizowana wersja, która wnosi pewne wcześniej nieobecne elementy i różni się od swoich poprzedniczek, zachowując jednak ich wszystkie atuty. „Czwórka” znajduje się na rynku od krótkiego czasu, dlatego też w tej chwili dostępny jest jedynie egzamin na poziomie Foundation, egzaminy z poprzedniej edycji pozostaną utrzymane co najmniej do czerwca 2020 r., a niewykluczone, że dłużej; specjalistyczne ścieżki certyfikacyjne zostaną otwarte później.  Ponieważ jednak uzyskanie certyfikatu Foundation jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju w zakresie ITIL ® 4, już teraz warto poświęcić mu uwagę i zdobyć oficjalnie potwierdzoną wiedzę na temat najświeższej edycji ITIL ®.

Trochę o „czwórce”

Na czym polega innowacyjność ITIL ® 4 w porównaniu z dawniejszymi wydaniami ITIL? Nie ma tu już takich występujących wcześniej koncepcji jak cykl życia usługi i 25 procesów zarządzania nimi. Zamiast nich ITIL ® 4 wprowadza pojęcia Service Value System (systemu wartości usług) oraz czterech wymiarów zarządzania usługami. System wartości usług składa się z kilku kluczowych komponentów, którymi są wiodące pryncypia, nadzór i praktyki, łańcuch wartości usług oraz ciągłe doskonalenie. Warto zwrócić uwagę na praktyki,  w ITIL ® 4 wyróżniono ich bowiem 34, przyznając tej kategorii większą wagę od procesów; dotyczą one zagadnień menedżerskich, usług oraz kwestii technicznych. Pryncypia odnoszą się do codziennej działalności działów IT i zalecają holistyczne podchodzenie do pracy oraz korzystanie z dostępnych już zasobów, nadzór (nazywany też ładem korporacyjnym) pokazuje ciąg zależności w organizacji, łańcuch wartości usług to model operacyjny do tworzenia i dostarczania usług, a schemat ciągłego doskonalenia uporządkowuje podejmowane działania w zaplanowanych i usystematyzowanych etapach. Z kolei wyróżnione w ITIL ® 4 cztery wymiary zarządzania usługami to organizacje i ludzie, informacje i technologie, partnerzy i dostawcy oraz strumienie wartości i procesy. Również ten podział jest nowością, dotychczasowe edycje ITIL ® koncentrowały się bowiem przede wszystkim na procesach; wskazaniu czterech wymiarów zarządzania usługami przyświecała myśl potraktowania ich wszystkich z taką samą uwagą.

Osoby sceptycznie podchodzące do teoretycznych, intelektualnych rozważań mogą odetchnąć z ulgą – ITIL ® 4 zdecydowanie nie ma takiego charakteru. Najnowsze wydanie ITIL ® stawia przede wszystkim na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień i bezpośrednie przełożenie wykładanych koncepcji na sprawy i problemy, z którymi działy i organizacje IT mają do czynienia w swojej codziennej pracy. Sprzyjają temu widoczne w ITIL ® 4 wpływy metodyk takich jak Agile, Lean czy DevOps. Godne podkreślenia jest również uwypuklenie związków między kwestiami IT a zagadnieniami czysto menedżerskimi i biznesowymi.

Egzamin na poziomie Foundation i szkolenie w Altkom Akademii

Uzyskanie certyfikatu z ITIL ® 4 na poziomie Foundation wymaga zdania egzaminu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru w języku angielskim. Słuchacze, dla których angielski nie jest językiem ojczystym otrzymują na egzamin 75 minut (w przypadku rodzimych użytkowników, jest to równa godzina) i mogą w trakcie korzystać z papierowych słowników, przy czym wszelkie inne pomoce naukowe są zabronione. Egzamin zostaje zdany po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 65% pytań (jest to 26 punktów). Aby zdobyć fundamentalną wiedzę na temat ITIL ® 4 i dobrze przygotować się do egzaminu, warto wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu. Oferuje je Altkom Akademia https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/itil-4-foundation-z-egzaminem-itil-foundation-certificate-in-it-service-management/, renomowana firma z pozycją lidera na polskim rynku usług szkoleniowych IT – podczas dwudniowych zajęć z wykwalifikowanym trenerem uczestnicy poznają wszystkie kluczowe pojęcia, koncepcje i kategorie „czwórki” i omawiają próbne pytania egzaminacyjne po których przystępują do właściwego testu. Serdecznie zapraszamy menedżerów działów IT, pracowników firm świadczących takie usługi oraz wszystkie inne zainteresowane osoby.